Privacy verklaring

 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Catch The Wave Concepts verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.

 

Ik, Lilian van Kesteren, eigenaar van Catch The Wave Concepts heb deze privacyverklaring opgesteld en ben verantwoordelijk voor gegevens die binnenkomen bij Catch The Wave Concepts.Catch The Wave Concepts is gevestigd in Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70641722.

 

Doel gegevens

Voor een aantal doelen worden er persoonsgegevens verzameld door Catch The Wave Concepts. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Jouw gegevens (zoals naam ,e-mail en telefoonnummer) zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Catch The Wave Concepts. Deze gegevens worden gebruikt om met jou in contact te blijven als we een overeenkomst aangaan.

 

Analytics

De website van Catch The Wave Concepts verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

Ontvangers

De gegevens die Catch TheWave Concepts ontvangt en verwerkt worden beheerd door: Hostnet. De mailserver van Catch The Wave Concepts wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Catch The Wave Concepts, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Personalia: 7 jaar >wettelijke verplichting

Adres: 7 jaar >wettelijke verplichting

Telefoonnummer: 7 jaar >wettelijke verplichting

E-mailadres: levenslang > tenzij anders overeengekomen bewaren wij uw e-mailadres levenslang voor het geval er correspondentie omtrent het gefotografeerde beeldmateriaal of andere content benodigd is

Gegevens voor de nieuwsbrief: wij bewaren uw gegevens tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief

Gegevens over uw activiteiten op onze website > Bewaartermijn: levenslang > Reden: Google Analytics verzamelt deze gegevens en slaan deze op, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren

Foto’s: levenslang > tenzij anders overeen gekomen bewaren wij foto’s in opdracht van u gemaakt levenslang op extra beveiligde harde schijven in het bezit vanCatch The Wave Concepts.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Catch The Wave Concepts via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/ofvingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordtbeperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Het bezoek aan de website isbeveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Catch The Wave Concepts privé is. Je herkent deze beveiliging aanhet groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Catch The Wave Concepts vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Catch The Wave Concepts. Je krijgt dan eenoverzicht van jouw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet?Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Catch The Wave Concepts.

 

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Catch The Wave Concepts opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht.Hierbij dient Catch The Wave Concepts al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Catch The Wave Concepts vastgelegd zijn? Dan heb je het rechtop het laten wissen van jouw gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om eenklacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Catch TheWave Concepts niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan viadit formulier.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Catch TheWave Concepts jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar: info@ctwc.nl.Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

Catch The Wave Concepts verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Catch The Wave Concepts via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Catch The Wave Concepts de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Catch The Wave Concepts met anderen dan dehierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van eendienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Catch The Wave Concepts behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Catch The Wave Concepts dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Catch The Wave Concepts te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen?Neem gerust contact op via e-mail: info@ctwc.nl.